Yardım Al


KULLANIM KOSULLARI

1.SİTE KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAF, KONU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde “SİTE”yi kullanmaktan vazgeçiniz. “SİTE” sahibi bu “SİTE”de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, “SİTE”yi ve “SİTE” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “SİTE”nin sahibi KREA İÇERİK HİZMETLERİ VE PRODÜKSİYON A.Ş. dir. (Bundan böyle kısaca “DİGİAVANTAJ” olarak anılacaktır.) “SİTE”de sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler DİGİAVANTAJ tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Herhangi bir şekilde bu “SİTE”ye erişim sağlayan, tıklayarak giren veya “SİTE”yi herhangi bir şekilde görüntüleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler, veya bu “SİTE”’de sunulan hizmetlerden yararlananlar aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırlar. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları “DİGİAVANTAJ”, “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik şekillerde “SİTE”de yayınlanacak, ve yayınlandığı tarih itibarı ile geçerli olacaktır. “DİGİAVANTAJ” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “SİTE” hizmetlerinden yararlanan ve “SİTE”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: “DİGİAVANTAJ” tarafından belirlenen kurallar dahilinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu ve internet ortamında http://www.digiavantaj.com adresi ile erişilebilen “web sitesi” (“internet sitesi”; “portal”; “platform”).

2.2. KULLANICI: İnternet üzerinden veya her türlü çevrimiçi (online) kanal vasıtası ile “SİTE”ye ve/veya “SİTE VERİTABANI”na erişen gerçek ve/veya tüzel kişi.

2.3. LİNK: “SİTE” üzerinden “SİTE” içerisine veya bir başka internet sitesine, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “SİTE”ye ve içeriğine erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK: “SİTE”de listelenen, yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, resim, video, ses, karakter ve sair görsel, yazınsal ve işitsel imge.

2.5. SİTE ARAYÜZÜ: DİGİAVANTAJ veya “ÜYE FİRMA”ları tarafından oluşturulan içeriğe erişilebilmesi ve/veya “SİTE VERİTABANI”ndan sorgulanabilmesi amacıyla görüntülenen, “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “DİGİAVANTAJ”a ait olan tasarımlar çerçevesinde “SİTE” üzerinden yapılabilecek işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. SİTE VERİTABANI : “SİTE” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, düzenlendiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği; “DİGİAVANTAJ”a ait olan ve “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” gereğince korunan veritabanı.

2.7 KULLANICI: Websitesi'ne giriş yapan Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde alışveriş veya rezervasyon yapan ve bunları ücretini ödeyerek neticelendiren gerçek kişiyi ifade eder.

2.7. ABONE: Fatura indiriminin yansıtılacağı DİGİTURK üyeliği olan, aylık faturası çıkan yurtiçi bireysel uydu abonesi

2.8 ÜYE FİRMA: “SİTE”de “FATURA İNDİRİMİ” sunan, gerçek ve/veya tüzel kişi

2.9. FATURA İNDİRİMİ: “ÜYE FİRMA”, Satıcı Firma/Mağaza/Şirketler tarafından yapılan indirim(ler)in DİGİAVANTAJ vasıtasıyla ABONE’lere sunulma şekli.

2.10. AVANTAJ: DİGİAVANTAJ tarafından SİTE üzerinden sunulan her türlü “FATURA İNDİRİMİ”, promosyon veya kampanya

3. HİZMETLER

3.1. “DİGİAVANTAJ”, öncelikle “ÜYE FİRMALAR” tarafından paylaşılan yüklenen içerik ve bilgilerin “KULLANICI”lar tarafından “SİTE” üzerindeki arayüzler vasıtasıyla sorgulanabilmesini ve görüntülenebilmesini sağlamaktadır. Bu içerik ve bilgilerin konusu öncelikli olarak “FATURA İNDİRİMİ” şeklinde tezahür eden “ABONE”lerin faydalanacağı “AVANTAJ”dır.

3.2. “DİGİAVANTAJ”, “SİTE” koşulları çerçevesinde “ÜYE FİRMA”lara “AVANTAJ”larını yayınlama, firma ürün ve hizmetlerini “KULLANICI”lara tanıtma gibi işlemleri “SİTE” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. “DİGİAVANTAJ”, “SİTE” koşulları çerçevesinde ve “KULLANICILAR”ın “AVANTAJ”lara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere “AVANTAJ”ları çeşitli kriterlerde listeleyen bülten hizmetleri vermektedir. Bu sözleşme çerçevesinde “KULLANICI”lar elektronik haberleşme sektöründe pazarlama iletişimleri yönetmeliğine uygun olarak kendisi ile iletişime geçilebileceğini kabul etmiş sayılır.

3.4. “DİGİAVANTAJ” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “DİGİAVANTAJ” tarafından sunulan ana hizmetler olup bu hizmetlere yenilerinin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “DİGİAVANTAJ”in hakkı dahilindedir. “DİGİAVANTAJ” bu hakkını herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

3.5. Hizmetten Yararlanma:

“FATURA İNDİRİMİ” alabilmek için:

(1) DİGİTURK aylık faturası çıkan yurtiçi bireysel uydu abonesi olmak

(2) “SİTE” üzerinde yer alan “ÜYE FİRMA” linklerine tıklayarak “ÜYE FİRMA”ya ait siteden tarif edildiği şeklide alışveriş yapmak, ve

(3) “ÜYE FİRMA”nın bu alışverişi onaylayarak “DİGİAVANTAJ”’a bu alışverişle ilgili ödeme yapması gerekmektedir.

“SİTE” kuralları uyarınca ilgili alışverişi yapmış olan “KULLANICI”nın girişi sayfasında istenen Digiturk aboneliğine bağlı cep telefonu numarasının sahibi ABONE’ye“FATURA İNDİRİMİ” ödeyecektir.
Eğer “KULLANICI” “SİTE” kuralları uyarınca ilgili alışverişi yapmış fakat kullanıcı girişi sayfasında istenen Digiturk aboneliğine bağlı bir cep telefon numarası yerine herhangi bir Digiturk üyeliği bulunmayan bir cep telefon numarası girmiş ise, kazanılan indirim hakkı 18 ay boyunca saklı tutulur. Daha sonra bu telefon numarası ile Digiturk abonesi olunduğunda kazanılan indirimler bu numara sahibinin Digiturk faturasına ,”FATURA İNDİRİMİ” olarak yansıtılır.

3.6. İstisnalar:

“FATURA İNDİRİMİ”’nin ödenmeyeceği durumlar şunlardır:

-Alışveriş veya “FATURA İNDİRİMİ”, “ÜYE FİRMA” tarafından onaylanmadıysa veya “DİGİAVANTAJ”’a ödenmediyse;

-Eğer “KULLANICI” DİGİTURK’e ait uyeligi bulunan cep telefon numarasını yanlış girerek alışveriş yaptıysa veya üye girişi yapılmadan alışveriş yapıldıysa;
-“KULLANICI” “SİTE” üzerinden yönlenerek ilgili “ÜYE FİRMA”ya ait siteyi ziyaret edip alışveriş yapmadıysa ve daha sonra ilgili siteye “SİTE” dışındaki bir method ile ulaşmış ve alışveriş yapmış ise ,

- Alışveriş iptal edildiyse;
- Alışveriş firmanın ilgili mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilmiş ise

-bu sözleşmeye uymayan veya sahtekarlık, dolandırıcılık, aldatma yaptığı tespit edilmiş ise

-”DİGİAVANTAJ” üzerinden yönlenerek alışveriş başına kazanılan “FATURA İNDİRİMİ”, “ABONE”nin Digiturk’e ödeyeceği 18 aylık bedelin toplamını geçtiyse “FATURA İNDİRİMİ” 18.aydan itibaren ödenmez.

3.7. Ek Hizmetler:

“DİGİAVANTAJ” zaman zaman hizmetlerinde değişikliğe gidebileceği gibi burada anlatılanlara ilave hizmetler de sunabilir; ve bunlarla ilgili olarak kullanıcı ve abonelerini bilgilendirebilir. Bu yeni hizmetler ilave kullanım şartları altında kullanılabilir.
3.8 Ödeme Süresi:
Fatura İndirimi Alışveriş yapılan veya otel konaklamasının gerçekleştiği ayın sonunu müteakip en fazla 4 fatura dönemi içinde faturanıza yansıtılmaya başlatılır. fatura indiriminiz Digiturk’te abone adına saklanır ve sonrasında kesilen ilk faturanıza yansır.
3.9 Ödeme Tutarının Hesaplanması:
Booking.com dışındaki tüm partnerler Digiturk fatura indirim tutarını Türk Lirası olarak Digiturk’e bildirmektedir.
Booking.com ile “DİGİAVANTAJ”’dan sağlayacağınız Digiturk fatura indirimi tutarının hesaplanmasında Booking.com’un Digiturk'e bildireceği tutar kabul edilecektir. Konakladığınız otele yaptığınız ödemenin kuru ne olursa olsun, booking.com indirim ödemelerini Digiturk’e Euro para cinsi üzerinden yapmaktadır. Booking.com, kazandığınız indirim tutarını konaklama bitiş tarihinizin bulunduğu ayın sonundan itibaren altmış gün içinde Digiturk’e iletmektedir. Digiturk, Booking.com’dan gelen fatura indirimi tutarını iletildiği günden önceki günün T.C. Merkez Bankası kapanış alış kuru üzerinden Euro para cinsinden Türk Lirası para cinsine çevirerek üyeliğinize indirim olarak yansıtmaktadır. Bu sebeple Türk Lirası olarak yaptığınız otel konaklama fatura ödemelerinin fatura indirimi kur farklılığı sebebi ile bir miktar değişiklik gösterebilir. Konakladığınız otele yaptığınız ödemenin Euro tutarını hizmet aldığınız booking.com firmasından öğrenebilirsiniz. Faturanıza yansıyacak TL indirim tutarını konaklama bitiş tarihinizin bulunduğu ayın sonundan itibaren altmış gün sonra müşteri hizmetlerimizden öğrenebilirsiniz.

4. KOŞUL VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. “KULLANICI” ve “ABONE”ler yalnızca hukuka uygun amaçlarla “SİTE” üzerinde işlem yapabilirler. “KULLANICI” ve “ABONE”lerin, “SİTE” dahilinde yaptığı her işlem ve eylem ile bu işlem ve eylemin asılsız çıkması ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. “DİGİAVANTAJ”, öncelikle “ÜYE FİRMALARI”ları tarafından paylaşılan yüklenen içerik ve bilgilerin “KULLANICI”lar tarafından “SİTE” üzerindeki arayüzler vasıtasıyla sorgulanabilmesini ve görüntülenebilmesini sağlamaktadır.. “DİGİAVANTAJ”, her ne kadar bu konuda elinden gelenin en iyisini yapmak için uğraşsa da, “KULLANICI”lar tarafından görüntülenen “İÇERİK” ve “AVANTAJ”ların doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu “İÇERİK” ve “AVANTAJ”lar dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. “KULLANICI”lar, “SİTE”yi kullanırken şu şartı bilerek kullanırlar: “DİGİAVANTAJ” kendisine “ÜYE FİRMA” tarafından ödendiği andan itibaren “FATURA İNDİRİMİ”ni “ABONE”lerine ulaştıran (ödenmediği zaman ise ulaştıramayan; ve ödenmemesinin sorumluluğunu almayan) taraftır.

4.3. “DİGİAVANTAJ”, “SİTE” üzerinden, kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya “İÇERİK”lere link vermektedir. Bu link'ler ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “SİTE” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “DİGİAVANTAJ”in herhangi bir sorumluluğu yoktur. “KULLANICI”lar yaptıkları alışverişleri “DİGİAVANTAJ” dışında yaptıkları için “DİGİAVANTAJ” yapılan alışverişlerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4.4. “KULLANICI” “SİTE” dahilinde bulunan her türlü içerik, dosya, veritabanı, katalog ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, yayınlamayacağı ve işlemeyeceğini; bu ve başka yollarla “DİGİAVANTAJ” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. “DİGİAVANTAJ”, “ÜYE FİRMA”lar tarafından “DİGİAVANTAJ”a iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. “KULLANICI”lar ve “ABONE”ler, “SİTE” dahilinde Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte olan diğer kanun hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, “DİGİAVANTAJ”in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. “DİGİAVANTAJ”, “SİTE” dahilinde sunulan hizmetleri ve “SİTE” dahilinde erişilen “İÇERİK”leri her zaman değiştirebilme veya yayından kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. “DİGİAVANTAJ”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. “DİGİAVANTAJ”, “SİTE”’ üzerinden “KULLANICI”’lar veya “ABONE”ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “DİGİAVANTAJ” aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “SİTE”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.9. “SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla “SİTE VERİTABANI”ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak “SİTE VERİTABANI”ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak DİGİAVANTAJ tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.10. “SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “DİGİAVANTAJ”in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan her türlü erişim veya erişim denemesi hukuka aykırı olup; “DİGİAVANTAJ’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. “SİTE” üzerinden yayınlanan her türlü “İÇERİK”in, “AVANTAJ”ların, “SİTE ARAYÜZÜ”nün “DİGİAVANTAJ”in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.12. “SİTE” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen “İÇERİK” ve “AVANTAJ”larda yer alan veriler hiçbir koşul ve şart altında veri sahiplerinin ve “DİGİAVANTAJ”in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.13. “SİTE VERİTABANI” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen DİGİAVANTAJ’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “SİTE” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “SİTE”nin (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla “SİTE VERİTABANI”, “SİTE ARAYÜZÜ”, tasarım, renk, logo, isim, metin, resim, ses, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “DİGİAVANTAJ”in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “DİGİAVANTAJ”a aittir ve/veya “DİGİAVANTAJ” tarafından üçüncü bir kişiden lisans ve/veya izin altında alınmıştır. “KULLANICI”lar, “DİGİAVANTAJ” hizmetlerini, “DİGİAVANTAJ” bilgilerini ve “DİGİAVANTAJ”in telif haklarına tabi çalışmalarını kopyalamak, yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek hakkına sahip değildirler. Gerçek ve tüzel kişiler, işbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “DİGİAVANTAJ” tarafından şartlı olarak izin verilen durumlar haricinde “DİGİAVANTAJ”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “DİGİAVANTAJ” tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde “DİGİAVANTAJ”; “DİGİAVANTAJ” hizmetleri, “DİGİAVANTAJ” bilgileri, “DİGİAVANTAJ” telif haklarına tabi çalışmaları, “DİGİAVANTAJ” ticari markaları, “DİGİAVANTAJ” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“DİGİAVANTAJ”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber vermeye gerek olmaksızın işbu “Site Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “SİTE” üzerinden de görülecek şekilde değiştirebilir. İşbu “Site Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, yayınlandıkları tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu “Site Kullanım Koşulları” kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “DİGİAVANTAJ” işbu “Site Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik Politikası”ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “DİGİAVANTAJ” açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “DİGİAVANTAJ”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

“Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “DİGİAVANTAJ”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. İlaveten ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar da mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Site Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu “Site Kullanım Koşulları”, “DİGİAVANTAJ” tarafından “SİTE” içerisinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. “KULLANICI”lar ve “ABONE”ler, işbu sözleşme hükümlerini “SİTE”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “DİGİAVANTAJ”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler “SİTE” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.